Немој ме питати зашто ти пишем
Штампа

Млађо Станишић  - Немој ме питати зашто ти пишем

Издање: Народна билиотека "Филип Вишњић" Бијељина   
За издавача: Јован Цвјетковић, директор
Уредник: Валентина Живић
Лектор: Снежана Стевић, професор
Рецензенти:

Илустрације: Гордана Деспотовић
Штампа: "Графо-мас" Бијељина
Тираж: 500 примјерака