Траг срећне оловке
Штампа

Седми пут у Бијељини нашли су се млади и талентовани пјесници, вјесници поетског казивања са тромеђе Србије, Хрватске и Републике Српске - Федерације Босне и Херцеговине, на традиционалним сусретима које су сами назвали „На Филиповим стазама" вечно се тако сећајући и поштујући чувеног епског песника и народног гласоноше Филипа Вишљића. Дошли су млади пјесници, њих десет из: Вуковара, Габоша, Борова Села, Сремске Митровице, Дворова и града домаћина Бије-љине. И сви се тог 4. новембра 2017. године иаселили на један дан у Бијељини, да заједно дишу, да уживају, стварају, разговарају се и заволе се, а заједничка кућа им је била Народна библиотека „Филип Вишњић". Тог дана на књижевној радионици која је одржана у библиотеци млади су разговарали и писали на тему - машта у књижевмости, у писању и стварању, шта све може да учиии и докле досеже у човековом животу, и своје нове стихове и кратке приче приложили за нову заједиичку збирку која ће остати заувијек као неизбрисив траг њиховог дружења.
Договарали су се како да њихова заједничка збирка има наслов, а то ни овог пута није било тешко. Посвећеност поезији помогла им је да, како је свако од њих дао неки приједлог, заједнички га и испишу у једној поетској мисли - „Траг срећне оловке". Има ли срећније оловке од оне у њиховим рукама којом се исписују књи-жевне љепоте и осјећаји дјечије душе, извори маште, снова и дамара.

Издање: Народна билиотека "Филип Вишњић" Бијељина   
За издавача: Јован Цвјетковић, директор
Уредник: Валентина Живић
Лектор: Снежана Стевић, професор
Рецензент: Недељко Терзић, књижевник                                                                      
Фотографије: Александар Икић

Штампа:  ЗГР Графика Голе Бијељина
Тираж: 100 примјерака