За све је крив Бењамин Калај
Штампа

Саша Мирић је рођен 1977. године у Тузли. Дипломирао је на катедри за историју Филозофског факултета у Новом Саду. До сада је радио за више листова и часописа у Републици Српској, Србији и дијаспори – као новинар, дописник, колумниста, технички уредник, главни уредник и дизајнер. Написао и објавио више од 2 000 текстова различитих форми, обима и тематике. Аутор је књиге коментара "Са ове стране истине" која је објављена 2014. године.  Живи и ради у Бијељини.

Издање: Народна билиотека "Филип Вишњић" Бијељина   
За издавача: Јован Цвјетковић, директор
Уредник: Валентина Живић
Лектор: Снежана Стевић
Рецензент: др Предраг М. Вајагић

Илустрације: Гордана Деспотовић
Штампа: "АСоглас" д.о.о. Зворник
Тираж: 700 примјерака

 

БЕЊАМИН КАЛАЈ, АУСТРОУГАРСКИ ВРХОВНИ УПРАВНИК У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ ОД 1882. ДО 1903. ГОДИНЕ, УТЕМЕЉИО ЈЕ БРОЈНЕ ПОГУБНЕ ПОЛИТИЧКЕ ОБРАСЦЕ КОЈИ СУ КАО НЕГАТИВНО ИСТОРИЈСКО НАСЉЕЂЕ ОСТАЛИ ВЕЗАНИ ЗА БиХ СВЕ ДО ДАНАС, И СПАДАЈУ МЕЂУ ОСНОВНЕ УЗРОЧНИКЕ ТЕШКОГ ЖИВОТА У НАШОЈ ЗЕМЉИ.