Пољубац бијеле голубице
Штампа

Пољубац бијеле голубице
Сусрети младих пјесника Бијељине, Вуковара и Сремске Митровице "На Филиповим стазама" (8 ; 2018 ; Бијељина)

 

 

Издање: Народна билиотека "Филип Вишњић" Бијељина   
За издавача: Јован Цвјетковић, директор
Уредник: Валентина Живић
Лектор: Снежана Стевић, професор
Рецензент: Недељко Терзић, књижевник                                                                     

Штампа:  "Мојић" д.о.о. Бијељина
Тираж: 70 примјерака