Има нешто што ти не знаш
Штампа

Има нешто што ти не знаш
Аутор: Александра Остојић

Склоност ка писању поезије показала је већ у трећем разреду основне школе, а једно вријеме била је члан књижевне радионице Народне библиотеке "Филип Вишњић" и Књижевног клуба "Милош Црњански".

"Највише ме занима природа и о њој највише пишем, али и љубавна поезија је дио мог стваралачког опуса".

Издање: Народна билиотека "Филип Вишњић" Бијељина   
За издавача: Јован Цвјетковић, директор
Уредник: Валентина Живић
Лектор: Снежана Стевић, професор                                                                   

Штампа:  "Мојић" д.о.о. Бијељина
Тираж: 200 примјерака