Креативна конзумација културе
Штампа

Креативна конзумација културе : нови модуси читања. Књ. 1 / Јелена Калајџија

 

Издање: Народна билиотека "Филип Вишњић" Бијељина   
За издавача: Јован Цвјетковић, директор
Уредник: Валентина Живић
Лектор: Снежана Стевић, професор                                                                  

Штампа:  "Мојић" д.о.о. Бијељина
Тираж: 50 примјерака