Општа читаоница
Штампа

 

            Читаоница располаже са 50 места за све кориснике библиотеке (грађане, студенте, ђаке). Приступ овом фонду је затворен - књиге се могу користити само у Библиотеци. Ту су смејштене , енциклопедије из разних тематских области и опште енциклопедије, лексикони, речници, приручници, сабрана дјела, посебна издања и едиције, историје књижевности, историје уметности, критике, луксузне биографије, библиографије, репродукције, монографије, фонд обавезног примјерка, лектира за средњу школу и друга вриједна издања.
Корисницима се пружају најразличитије услуге – читања, учења, преписивања, копирања књижног материјала те помоћи у изради семинарских, матурских, дипломских и других радова. Цјелокупан фонд овог одјељења је претражив преко електронског каталога, у који је унесен цјелокупан фонд Библиотеке.