Организација библиотеке
Штампа

Управа библиотеке

Директор: Јован Цвјетковић

Основне организационе јединице Библиотеке су:

1. СЛУЖБА ОПШТИХ ПОСЛОВА
2. СЛУЖБА ЗА ОБРАДУ БИБЛИОТЕЧКЕ ГРАЂЕ И БИБЛОГРАФСКА ИСТРАЖИВАЊА
3. ИНФОРМАТИВНО - ПОЗАЈМНА СЛУЖБА
а) одељење за одрасле читаоце
б) одељење за читаоце до 14 година
в) читаоница за периодику
г) општа читаоница
д) студентска читаоница
ђ) француска читаоница „Виктор Иго“
е) велика сала за манифестациону делатност
4. ОДЕЉЕЊЕ ЗАВИЧАЈНОГ ФОНДА, СТАРЕ И РЕТКЕ КЊИГЕ
5. ОДЕЉЕЊЕ МАТИЧНИХ И РАЗВОЈНИХ ПОСЛОВА