О Бијељини
 
 
 
 
 
 

МЕЂУБИБЛИОТЕЧКА ПОЗАЈМИЦА

 

Народна библиотека "Филип Вишњић" Бијељина омогућава свим њеним корисницима да путем међубиблиотечке позајмице добију сву потребну литературу из других библиотека коју она не посједује: књиге, фотокопије чланака из часописа или новина и сл.

Читалац треба да се обрати служби за међубиблиотечку позајмицу и да наведе све потребне податке:

  • име и презиме аутора књиге,
  • наслов дјела,
  • мјесто и годину издања.

Ако је у питању часопис, онда је потребно да зна:

  • назив часописа,
  • годину излажења,
  • број часописа,
  • име и презиме аутора чланка у траженом часопису,
  • наслов чланка,
  • број странице (од-до) и сл.

Ако корисник нема наведене податке, може се обратити служби међубиблиотечке позајмице која ће му помоћи и дати информацију.

Књиге које се добију из других библиотека користе се искључиво у нашим читаоницама. Такође се морају вратити у библиотеку из које су позајмљене.

Читалац је обавезан да плати поштарину за тражене књиге или рачун за тражене

О Библиотеци | Услуге | Дешавања | Препоручујемо|Издања| Каталози | Контакт | О Бијељини